Lovpligtige Angivelser

Denne hjemmeside er udviklet for virksomheden FILORGA

Redigering af:

LABORATOIRES FILORGA COSMÉTIQUES
2-4 rue de Lisbonne
75008 Paris

Hostet af:

Profileo SAS
Chemin du Petit-Cabri – Le Tholonet
13100 Aix-en-Provence

Denne hjemmeside er udarbejdet af virksomheden LABORATOIRES FILORGA COSMÉTIQUES, et fransk forenklet aktieselskab med en kapital på 4.950.470 euros, der har hovedsæde i 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France, optaget i handels- og selskabsregistret under nummeret 811 668 003 (i det følgende benævnt "FILORGA").

FILORGAs momsregistreringsnummer inden for EU er FR23 811 668 003.

Hr. Bertrand Frohly er ansvarlig for udgivelsen.

Ansvarlig for udarbejdelsen er: Service Marketing Filorga
"Enhver person, der besøger en eller flere sider på Hjemmesiden (i det følgende benævnt "Brugeren"), forpligter sig til at overholde de generelle anvendelsesbetingelser (i det følgende benævnt "GAB") for Hjemmesiden, som defineret herefter:

 

Generelle anvendelsesbetingelser for Hjemmesiden:

De gældende GAB er dem, der er offentliggjort, når Brugeren besøger Hjemmesiden.

FILORGA forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre GAB ved at offentliggøre en ny version af disse på Hjemmesiden. Disse ændringer træder i kraft, så snart de lægges online på Hjemmesiden, og vil derfor være gældende for enhver Bruger med omgående virkning.

FILORGA bestræber sig på at opdatere Hjemmesidens indhold.

FILORGA kan ikke garantere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de produktinformationer, der forekommer på Hjemmesiden. FILORGA henviser derfor Brugeren til beskrivelsen af hvert enkelt produkt for at at kende dettes nøjagtige egenskaber. I tilfælde af tvivl eller hvis Brugeren ønsker yderligere oplysninger, kan han eller hun kontakte FILORGA pr. e-mail på følgende adresse: contact@filorga.com

Hvis Brugeren bemærker åbenlyse fejl i et produkts egenskaber eller udformning, er Brugeren forpligtet til at henvende sig til FILORGA pr. e-mail på følgende adresse: contact@filorga.com for at underrette virksomheden om pågældende, åbenlyse fejl.

Normalt er Hjemmesiden tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, medmindre der foreligger force majeure eller en begivenhed, som FILORGA ikke har kontrol over. Det præciseres, at driften af Hjemmesiden kan blive midlertidigt forringet eller afbrudt, helt eller delvist, især som følge af vedligeholdelse eller opdatering, for at Hjemmesiden kan fungere tilfredsstillende; dette kan ske uden varsel, og uden at Brugeren kan gøre krav på nogen form for erstatning på grund af en sådan afbrydelse. FILORGA har ikke indgået nogen forpligtelse i forhold til Hjemmesidens ydeevne og kan derfor ikke stilles til ansvar herfor.
De generelle anvendelsesbetingelser er underlagt fransk lovgivning.


Teknisk miljø

Hjemmesiden er udviklet i responsivt design med henblik på at sikre den komplette visning af indhold og funktioner uanset Brugerens skærmopløsning.

For at kunne tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse, anbefaler vi at anvende en af følgende webbrowsere til personlige computere:

- Internet Explorer 11 eller senere versioner
- Edge 25 eller senere versioner
- Firefox 31.7 eller senere versioner
- Chrome 45 eller senere versioner
- Safari 9 eller senere versioner
På mobilenheder opnås den bedste oplevelse med en af følgende webbrowsere:
- iOS Safari 8 eller senere versioner (iPhone og iPad)
- Android Chrome 45 eller senere versioner (Androidtelefoner og tabletter)
- Firefox i mobil version 50.0.2 eller senere versioner

Ved at opdatere din webbrowser til den seneste stabile version, opnår du en sikrere internetsurfing, der er mere i overensstemmelse med gældende standarder.

Intellektuel ejendomsret:

FILORGA er indehaver af samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller driftsrettigheder, navnlig i medfør af ophavsretten, af databaseretten og af varemærkeretten vedrørende Hjemmesiden, dens indhold og alle dens komponenter. Hjemmesiden, såvel som softwaren, databasestrukturerne, teksterne, informationerne, analyserne, billederne, fotografierne, grafikken, logoerne, lyden, mærkerne og alle øvrige data indeholdt på Hjemmesiden, tilhører udelukkende FILORGA eller, i givet fald, deres respektive ejere, med hvilke FILORGA har indgået brugsaftaler.

FILORGA giver internetbrugeren en ikke-eksklusiv og personlig, uoverdragelig brugsret til Hjemmesiden såvel som til de originale eller tildelte intellektuelle værker, den indeholder. Denne brugsret er begrænset til strengt privat brug. Enhver anden, navnlig kommerciel, brug af Hjemmesiden fra internetbrugerens side er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra FILORGA og kan gøres til genstand for retsforfølgning. Enhver anmodning om tilladelse skal sendes pr. e-mail til følgende adresse: contact@filorga.com

Det er navnlig, men ikke udelukkende, forbudt for internetbrugeren at gengive og/eller repræsentere til ikke-privat brug, downloade, sælge, distribuere, fremsende, oversætte, tilpasse, udnytte, formidle og helt eller delvist videregive samtlige originale eller tildelte intellektuelle værker indeholdt på Hjemmesiden, i en hvilken som helst form, i kommercielt øjemed eller ej.

 

Personoplysninger:

FILORGA lægger stor vægt på beskyttelse af personoplysninger og vil gerne forsikre Brugeren, der besøger Hjemmesiden, om at hans eller hendes privatliv beskyttes. Formålet med denne artikel er at oplyse Brugeren om databehandlingen af hans eller hendes personoplysninger, dvs. oplysninger, der gør det muligt direkte eller indirekte at identificere vedkommende, samt om Brugerens rettigheder i forbindelse med databehandlingen.

Brugeren informeres om, at hans eller hendes registrering på og brug af Hjemmesiden fører til FILORGAs indsamling og behandling af vedkommendes personoplysninger; anvendelsen af disse er underlagt bestemmelserne i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om informationsteknologi, filer og frihedsrettigheder, som ændret.

De personlysninger, der således indsamles og behandles, er navnlig de følgende:

(i) oplysninger vedrørende Kundens interaktioner med Hjemmesiden,
(ii) tekniske data såsom den URL-adresse, Kunden har anvendt, eller vedkommendes IP-adresse.

De derved indsamlede oplysninger underkastes en databehandling, hvis hovedformål er at tilbyde Kunden en optimeret anvendelse af Hjemmesiden  via adgang til tjenesteydelser, og kontakt med FILORGA.

Kunden har ret til at få adgang til og rette sine personoplysninger, såvel som ret til af legitime årsager at modsætte sig behandlingen af samme data, og kan udøve sine rettigheder ved skriftlig henvendelse til følgende adresse: Laboratoires Filorga, Service Consommateurs, 2 rue de Lisbonne, FR-75008 Paris. Anmodningen skal være underskrevet Kunden og dennes kontaktoplysninger skal være angivet.

FILORGA tilbyder desuden alle sine Kunder at sende dem nyhedsbreve pr. e-mail, hvilket Kunderne kan tilmelde sig ved at oplyse deres e-mailadresse i det dertil beregnede felt. Hvis en Kunde ikke længere ønsker at modtage denne type meddelelser, kan han eller hun til enhver tid framelde det ved at klikke på det dertil beregnede link, der findes i hvert nyhedsbrev.

De således indsamlede e-mailadresser underkastes en databehandling, hvis hovedformål er tilsendelsen af FILORGAs nyhedsbrev. Alle personer tilmeldt nyhedsbrevet har ret til at få adgang til og rette deres personoplysninger og kan udøve deres rettigheder ved skriftlig henvendelse til følgende adresse: Laboratoires Filorga, Service Consommateurs, 2 rue de Lisbonne, FR-75008 Paris.

Brugen af disse data er udelukkende forbeholdt FILORGA.

Beskyttelse af privatlivets fred og af de personoplysninger, Kunden oplyser til FILORGA, er af grundlæggende betydning, og FILORGA bestræber sig på at sikre datasikkerheden med alle til rådighed stående midler og navnlig på at forhindre, at dataene bliver ulæselige, beskadigede, eller at uvedkommende får adgang til dem.

For altid at indfri Kundens forventninger bedst muligt kan FILORGA se sig foranlediget til at dele visse oplysninger med sine tjenesteydere, kaldet "underleverandører" i henhold til førnævnte lov (f.eks. leverandører af IT- eller kundeserviceydelser). I alle andre tilfælde kan personoplysninger ikke formidles til tredjepart uden Kundens forudgående samtykke.

FILORGA understreger, at man ikke har til hensigt at sælge eller markedsføre Kundens personoplysninger.
Visse af disse personoplysninger bliver også gemt af FILORGA inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen, for at efterkomme sine retlige forpligtelser.

Tidsfrist for FILORGAs lagring af personoplysninger : Det anførte tidsrum dækker opbevaring i aktiv database og i interne arkiver.

-          Identitetsdokument modtaget i forbindelse med udøvelse af retten til forespørgsel, adgang, berigtigelse og indsigelse: 1 år efter FILORGAs modtagelse 

 

Cookies:

FILORGA anvender såkaldte cookies for at optimere Brugernes internetsurfing på Hjemmesiden og tilbyde dem individualiseret indhold.

En cookie er en lille tekstfil, som anbringes af FILORGA på Brugernes harddisk. Cookien tillader FILORGAs system at genkende Brugerens enhed, når den besøger Hjemmesiden. De cookies, FILORGA anvender, indeholder ingen personoplysninger, men blot et anonymt identifikationsnummer og oplysninger vedrørende den pågældende computers surfing på Hjemmesiden (viste sider, dato og tidspunkt for visningen osv.) som FILORGA kan læse ved senere besøg.

FILORGA benytter sig af cookies med henblik på at optimere den anvendelse, Brugeren vil gøre af Hjemmesiden og eventuelle tjenesteydelser. Særligt bruger FILORGA cookies med sigte på følgende:

- Brugertilpasning af Hjemmesidens indhold ved hjælp af lagring af Brugerens præferencer;
- Fastlæggelse af antal besøg og brug af de forskellige komponenter, der udgør Hjemmesiden,
- Forbedring af Hjemmesiden takket være de informationer, der opnås via brugermålinger. De cookies, der bruges i forbindelse med denne tjenesteydelse, gør det muligt at analysere Brugerens adfærd på omfattende og anonym vis. Informationerne om Brugerens anvendelse af Hjemmesiden overføres til pågældende tjenesteyder anonymt (ufuldstændig IP-adresse).

Indsamlingen af adfærdsmæssige oplysninger udføres med henblik på at føre statistik over Hjemmesidens aktiviteter. Hovedformålet hermed er at hjælpe FILORGA med sine beslutninger vedrørende forbedringen af Hjemmesiden. Hjemmesiden forbinder altså ikke Brugerens IP-adresse med oplysninger, der gør det muligt at identificere vedkommende.

Brugeren informeres om muligheden for til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til brugen af cookies anbragt af Hjemmesiden eller af tredjemandshjemmesider, enten for samtlige cookies eller for bestemte kategorier med særlige formål.

Brugeren kan for eksempel nemt trække sit samtykke tilbage ved hjælp af følgende midler:
- For Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
- For Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
- For Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
- For Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Med hensyn til tredjepartscookies kan Brugeren også deaktivere dem på de udstedende virksomheders hjemmesider via de links, der står anført tidligere i teksten.

I øvrigt er det muligt at framelde sig (i) diverse annoncenetværker ved at klikke på følgende link:
http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ og frabede sig (ii) adfærdsbaserede reklamer ved at klikke på følgende link: http://www.aboutads.info/choices/.

Brugeren finder desuden gode råd fra CNIL (den franske nationale kommission for edb og frihed) ved at klikke på følgende link: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/.
Det samtykke til brug af cookies, som FILORGA har fået af Brugeren, har en gyldighed på 13 måneder fra det tidspunkt, hvor cookierne gemmes på Brugerens computer. Ved gyldighedsperiodens udløb skal FILORGA igen anmode om Brugerens samtykke.

 

Hyperlinks:

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider eller eksterne internetressourcer. Ved oprettelsen sikrede FILORGA sig så vidt muligt, at disse hjemmesider og andre internetressourcer ikke omfatter indhold, der er i strid med den franske lovgivning. FILORGA kan derfor kun gøres ansvarlig for tilrådighedsstillelsen af disse hjemmesider og eksterne ressourcer, såfremt den internetside eller -ressource, der er blevet oprettet hyperlink til, allerede indeholdt lovstridigt indhold på sin oprettelsesdato.


Oprettelsen af et hyperlink til Hjemmesiden kræver, uanset typen, skriftlig forhåndsgodkendelse fra FILORGA. Enhver anmodning om tilladelse skal sendes pr. e-mail til følgende adresse: contact@filorga.com